испитна програма

Овде е дадена испитната програма по математика за државна матура 2015 година. Ако кликнете на линкот ќе може да ги видите темите по предметот математика. Тоа се: Алгебра, Геометрија, Аналитичка геометрија, Веројатност и Прогресии. 4448_MATEMATIKA-drzavna matura-2014-za na web.pdf .