испитна програма

Овде е дадена испитната програма по математика за државна матура 2015 година.Ако кликнете на линкот ке може да ги видите темитие по предметот математика. Тоа се: Алгебра, Геометрија, Аналитичка геометрија, Веројатност и Прогресии. 4448_MATEMATIKA-drzavna matura-2014-za na web.pdf .